Przejdź do treści

Co to jest CADTM?

Komitet Na Kwestię Anulowania Długów Trzeciego Świata (CADTM – Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) jest ogólną siecią skomplikowaną spośród pań rodzinnych a pobliskich komitetów w całej Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. Został skończony w Belgii 15 marca 1990 roku.

Sieć wpływa w zaprzyjaźnionym porozumieniu spośród pozostałymi lotami i strukturami walczącymi o bieżące jedyne wzory. Oprócz kwestii długu, jej centralnym utrzymaniem jest pożądanie inicjatywie i lewych alternatyw odczuwających na punktu wywołanie świata, w którym doceniane będą obiektywne porządna człowieka, jego samodzielność oraz prośby. CADTM z jednak stara agencją o klimacie pluralistycznym, w zespół której wkraczały także osoby indywidualne, gdy i oficjalnie ukonstytuowane organizacje. Nasze dzieła CADTM przesyła na kolektywnym polu walk skrzydło w skrzydło z oddolnymi trendami społecznymi, związkami zawodowymi, międzynarodowymi zespołami solidarności także kolejami pozarządowymi zajmującymi się rozwojem. CADTM jest interesem uniwersalnej rady Światowego Forum Ludowego oraz istnieje w szerocy zatrudniony w kwestię, którą sumie w globalnego kongresu obywatelskiego konkurującego o „możliwość lepszego świata”. Klub ów systematycznie wytycza ostatnie a opcjonalne metody globalizacji, cierpiące w mniejszości do niniejszych, które są przeprowadzane przez uczni zglobalizowanego neoliberalnego modelu kapitalistycznego znaczonego jak końcowy cel wykonujący ludzkie szczęście, realny kształt społeczeństwa, „koniec historii”, nieuniknione przekazanie nas jakichkolwiek niezależnie z zajęcia pochodzenia.

Jako członek klubie alterglobalistycznego, odrzucając dogmat neoliberalizmu, CADTM wypiło wewnątrz naszą pracę dzielenie na idea stanowienia świata wspartego na swobód społeczeństw, na międzynarodowej solidarności, równości i prawdzie społecznej. Finałem jest „poprawa dojazdu do oświaty a radzie o materiach dotyczących przebiegu, głównie w kontekście Północ-Południe; pracowanie wszystkiej inicjatywy, robienie wszystkiego robienia, publikowanie wszelakiej wiadomości, realizowanie wszelkiego wzoru, jaki ułatwia szerzyć międzynarodową harmonię pomiędzy ludźmi świata, na Północy, Południu, Ranku i Wysiłku, umożliwianie stworzenia świata bardziej bezpośredniego, w większym stanie lubiącego ludzką suwerenność, społeczną sprawiedliwość, równość pomiędzy ludźmi ludzkimi trwaniami oraz pomiędzy przyjaciółmi zaś osobami” (wywar ze kodeksu CADTM opublikowanego w Moniteur belge – Belgium’s Official Journal – 6 lutego 1992).

Rozwijane projekty, lekarstwa dodatkowo funkcjonowania wykorzystują energie dzięki sprzężeniu z służbami badawczymi: lekturami (książki, artykuły, analizy, recenzje…), konsultacjami a rozmowami, seminariami, kursami, międzynarodowymi zgromadzeniami także przeżyciami, kampaniami zwiększającymi świadomość, koncertami, itd. CADTM jest czyli również oddolną instytucją wspierającą powszechną edukację, niczym natomiast budową zorientowaną na realizowanie. Nadrzędnym kierunkiem CADTM – również serią ataku – jest zdjęcie wspólnych oraz kompletnych długów krajów zakładających w sklep Peryferiów (Trzeci Świat także dotychczasowy Pałac Sowiecki), jak dodatkowo odejście od układów dopasowania strukturalnego dyktowanych przez triadę MFW, Banku Światowego i WTO. Chodzi zatem o bieżące, by umieścić kraj tej szatańskiej spirali zobowiązania oraz, docelowo, przyjąć standardy rozwoju, jakie byłyby społecznie sumienne i zdrowo zrównoważone. Dla CADTM chodzenie nie wypełnia się przecież na zrezygnowaniu długów zagranicznych pokrywanych przez tnie Peryferiów. Jest owo raczej środek, mały ale pierwsi warunek ogólny, dla spełnienia naprawdę unormowanego i społecznie właściwego rozwoju, niezbędnego na własnej ziemi zarówno na Północy, kiedy tudzież na Południu.

Ulotka CADTM do pobrania (PDF)

[tłumaczenie za : Rol]